სტატიები და შეტყობინება բաժնի նյութեր

0

სომხეთი და საქართველო – მოხარული ერთმანეთის წარმატებებით, დაინტერესებული ერთმანეთის პრობლემებთ და ყოველთვის გულწრფელი.

ჩვენ გავეცანით  2008 წ., შეხვდით ერევანში, ორი სასწავლო დაწესებულებების დირექტორები,  და განვაცხადეთ “სომხურ-ქართული  ზოგადსაგანმანათლებლო ხიდები” პროექტის დაწყების შესახებ. პროექტი დამტკიცდა სომხეთის და საქართველოს განათლების სამინისტროების მიერ...

Ավելին